Ontruimingsplattegrond

veiligheid specialisten ontruimings_tekeningen.JPGWij kunnen voor u de wettelijke verplichte ontruimingsplattegronden en andere tekeningen maken. Veiligheid Specialisten levert alleen tekeningen die voldoen aan de laatste NEN en NTA normen.

Alle door ons geleverde tekeningen worden in PDF en CADCAM na oplevering beschikbaar gesteld aan opdrachtgever, zodat bij toekomstige wijzigingen opdrachtgever vrij is een uitvoerder te kiezen.

Veiligheid Specialisten zal het gehele traject voor u verzorgen; vanuit een bestaande CAD (bouw) tekening, kunnen wij de tekening maken, inlijsten en ter plaatse ophangen. (ook kunnen wij als er geen CAD tekening aanwezig is, zelf de locatie inmeten en hiervoor de benodigde tekening aanleveren). Juist de extra service om tekeningen op te hangen in deugdelijke lijsten afgestemd op de lokatie is een dienst, welke u veel bespaart. Vaak hangen dure tekeningen verkeerd aan de wand en zijn deze na enkele weken verdwenen.

Veiligheid Specialisten levert tekeningen volgens de NEN 1414 norm(2007), zodat uw tekeningen voldoen aan de huidige vereiste standaard.

Voor meer informatie kunt u bellen met 036-5300235 of kunt u een e-mail sturen naar info@veiligheidspecialisten.nl.

Ontruimingsplattegrond

De ontruimingsplattegrond is een éénvoudige, duidelijke tekening voor bewoners en bezoekers van een gebouw. Deze tekeningen moeten de vluchtende persoon aan de mogelijke vluchtwegen en locaties van blusmiddelen herinneren op het moment dat rook, lawaai en hitte het rustig nadenken bemoeilijken. Deze tekeningen moeten dus in alle rust bekeken kunnen worden voordat er zich een calamiteit voordoet. Ontruimingsplattegronden worden door ons zo gemaakt en op de juiste plaats gehangen om dat doel te bereiken. Doordat wij de tekeningen exact volgens de NEN normen maken is de duidelijkheid en daardoor het effect van de tekeningen optimaal.

Kwaliteitsgarantie

Onze tekeningen worden gemaakt conform de eisen gesteld in de NEN 1414, 2535, 2575 en NTA 8112 normen, geldend op de revisiedatum. Dit betekent dat uw plattegronden door de autoriteiten die uw gegevens beoordelen zullen worden goedgekeurd.Indien de door ons geleverde tekeningen, beoordeeld op de bovengenoemde normen, niet worden geaccepteerd door een beoordelend overheids- of semi-overheidsorgaan zullen wij uw tekening kostenloos op basis van de aangegeven wijzigingen aanpassen.