Brandmeldplattegrond

Wij kunnen voor u de wettelijke verplichte ontruimingsplattegronden en andere tekeningen maken. Veiligheid Specialisten levert alleen tekening die voldoen aan de laatste NEN en NTA normen.

Alle door ons geleverde tekeningen worden in PDF en CADCAM na oplevering beschikbaar gesteld aan opdrachtgever, zodat bij toekomstige wijzigingen opdrachtgever vrij is een uitvoerder te verkiezen.

Veiligheid Specialisten zal het gehele traject voor u verzorgen; vanuit een bestaande CAD (bouw) tekening, kunnen wij de tekening maken, inlijsten en ter plaatse ophangen. (ook kunnen wij als er geen CAD tekening aanwezig is, zelf de locatie inmeten en hiervoor de benodigde tekening aanleveren). Juist de extra service om tekeningen op te hangen in deugedelijke lijsten afgestemd op de lokatie is een dienst, welke u veel bespaart. Vaak hangen dure tekeningen verkeerd aan de wand en zijn deze na enkele weken verdwenen.

Veiligheid Specialisten levert tekeningen volgens de NEN 1414 norm(2007), zodat uw tekeningen voldoen aan de huidige vereiste standaard.

Voor meer informatie kunt u bellen met 036-5300235 of kunt u een e-mail sturen naar info@veiligheidspecialisten.nl.

Brandmeld plattegrond

Een brandmeldplattegrond is een tekening die op het moment van een brandmelding aan de hulpverlener duidelijk maakt op welke locatie binnen een gebouw een brandmelder is geactiveerd. Deze plattegrond wordt opgehangen bij de brandmeldinstallatie en helpt bij het interpreteren van de melderinformatie op het scherm van de brandmeldinstallatie. Hierdoor zal de hulpverlener sneller op de plaats van de calamiteit zijn en vergroot daarmee de veiligheid in het gebouw. De duidelijkheid en de accuratesse van dit plattegrond is hierbij natuurlijk van het grootste belang voor de effectiviteit ervan.De verplichting tot plaatsen van een brandmeld plattegrond wordt vaak in het programma van eisen van een brandmeldinstallatie aangegeven.

Kwaliteitsgarantie

Onze tekeningen worden gemaakt conform de eisen gesteld in de NEN 1414, 2535, 2575 en NTA 8112 normen, geldend op de revisiedatum. Dit betekend dat uw plattegronden door de autoriteiten die uw gegevens beoordelen zullen worden goedgekeurd.Indien de door ons geleverde tekeningen, beoordeeld op de bovengenoemde normen, niet worden geaccepteerd door een beoordelend overheids- of semi-overheidsorgaan zullen wij uw tekening kostenloos op basis van de de aangegeven wijzigingen aanpassen.