Brandwaker

BrandwakerVeiligheid Specialisten BV geeft de oude naam “Brandwaker” een moderne- en actuele inhoud. De term Brandwaker is ontstaan rond 1554. Brandwaker was een gilde wakers die door de steden liepen op zoek naar brand en de bevoegdheid hadden verdachte personen aan te houden. Zij waren de brandweerlieden van die tijd en hielpen bij allerlei calamiteiten.

Onze Brandwaker is opgeleid om in gebouwen en tijdens evenementen een defecte of tijdelijk uitgeschakelde brandmeldcentrale te vervangen. Ze zijn de hele periode waakzaam en zullen net als een brandmeldcentrale in een zo vroeg mogelijk stadium een brand te ontdekken, direct waarschuwen van de hulpdiensten en actie ondernemen om personen en gebouwen te redden.

Onze Brandwakers zijn ook opgeleid om tijdens kleine- en grote evenementen in de Event Fire Services (EFS) organisatie haar taak uit te voeren, bijvoorbeeld bij nooduitgangen en plaatsen van de juiste blusmiddelen, maar ook indien door een lasershow de optische melders tijdelijk worden uitgeschakeld door rookontwikkeling (dit laatste altijd in overleg met de brandweer en conform de vergunning).

Naamsverwarring (voorbeeld)
Indien om welke reden dan ook de Brand Meld Centrale (BMC) niet werkt, kan door de brandweer de eis gesteld worden dat een “brandwacht” de taken van de BMC overneemt.

Een “brandwacht” is echter een voor deze functie veel te duur (opgeleid) persoon om deze taak uit te voeren en is ook niet opgeleid om in uw speciale situatie te kunnen optreden. Immers deze brandwachten zijn opgeleid om bijvoorbeeld bij Shell Pernis te waken over de veiligheid.

Een Brandwaker van Veiligheid Specialisten B.V. heeft precies de juiste opleiding voor zijn taak en voor u geen onnodig hoge kosten.